Kanarie

Kanarie

De kanarie's behoren tot de familie van de vinkachtigen. De herkomst van de kanarie is oorspronkelijk van de Canarische Eilanden, waar ze ook naar genoemd zijn. De kanarie's komen nog altijd in het wild voor op de Canarische Eilanden, de Azoren en Madeira. De grootte varieert van kanariesoort tot kanariesoort. De zang- en kleurkanarie hebben een grootte van ongeveer 14 cm.

 

 

Vroeger werden de kanarie's door de mijnwerkers gebruikt om hen te waarschuwen als er giftige stoffen in de mijn aanwezig waren.

 

 • Latijnse naam: Serinus canaria
 • Nederlandse naam: Kanarie
 • Engelse naam: Canary
 • Duitse naam: Kanarienvogel
 • Franse naam: Canari
 • Spaanse naam: Canario

 

 

 • Geslachtsonderscheid:

Het uiterlijke verschil tussen man en pop is moeilijk te zien. Tegen de kweektijd is het voor een ervaren liefhebber mogelijk aan de stand van en grootte van de cloaca het geslacht te bepalen. Bovendien hebben broedrijpe vrouwtjes een vrijwel onbevederde buik. Men kan ze natuurlijk ook herkennen aan de zang, die alleen het mannetje brengt.

 • Sociale eigenschappen:

Kanarie's zijn heel sociale dieren, die het zowel onder elkaar als met andere vogelsoorten uitstekend kunnen vinden. Agressie kennen de kanarie's bijna niet. Men houd ze bij voorkeur niet samen met andere vinkachtigen, want ze bastaarden vrijwel met iedere vinkensoort. Sommige combinaties van vinkensoorten + kanarie geven onvruchtbare nakomelingen.

 • Geschikte behuizing:

Kanarie's zijn echte all-round vogels. Men kan kanarie's echt overal in houden van kooi in de woonkamer, kamervolière, kweekkooi tot in de buitenvolière. Wat de kanarie ook erg op prijs steld is beplanting, maar is niet echt nodig voor het welzijn van de vogel. De mannetjes worden vaak om hun prachtige zang in aparte kooien gehouden.

 • Omgevingstemperatuur:

De meeste kanariesoorten zijn robuust en uitstekend aangepast aan een gematigd klimaat.

 • Voedsel:

Voor kanaries zijn er speciale zaadmengelingen te koop. Deze kunnen we aanvullen met eivoer ( zeker in de kweekperiode), verse onkruidzaden en onkruiden zoals vogelmuur. Kanarie's lusten ook graag eens een stukje fruit en groente zoals appel, sinaasappel, sla, witloof, .... . Grit en maagkiezel behoren altijd aanwezig te zijn, zodat de vogels er naar behoefte van kunnen opnemen.

 

Vogelmuur

Kanariezaad

Kanariezaad v.a.m

V.A.M = Vitaminen, Aminozuren en Mineralen

 • Kweek:

Kanarie's kunnen uitstekend in kweekkooien voor het nageslacht zorgen. Een kweekkooi voor een gemiddelde kanarie heeft een lengte van 35 tot 40cm, bij een hoogte en diepte van 30cm. De kanarie's geven de voorkeur aan een open nestgelegenheid, zoals een halfopen nestkastje of een open traliekastje. Het nest wordt meestal gebouwd met kortgeknipte en gekookte sisaltouw. De kanarie legt licht groene eitjes met donkere spikkeltjes erop. De eitjes worden bebroed door het vrouwtje. Wanneer er jongen uitgekomen zijn krijgen deze niet alleen zaden, maar ook eivoer. Het is dan ook van groot belang dat er steeds voldoende genoeg eivoer aanwezig is, aangezien de jongen beslist dierlijke eiwitten nodig hebben om in leven te blijven. Wanneer de jongen uitvliegen kunnen ze nog niet helemaal voor zichzelf zorgen en worden ze nog enige tijd in afneembare mate door het mannetje gevoerd. Een goed kweekkoppel dat in goede conditie is, kan meerdere legsels per jaar grootbrengen. .

 • Activiteiten:

Alle kanariemannen ongeacht hun soort kunnen zingen. Vrijwel alle kanariesoorten nemen graag een bad. De karakters verschillen naar gelang de soort. Sommige soorten, waaronder de Norwich zijn erg rustig, terwijl andere levendiger en beweeglijker zijn. Bij een rustige benadering zijn ze al snel vertrouwelijk met de verzorger, al worden ze nooit zo tam als bijvoorbeeld vele parkieten en papegaaien.

Nuttige info:

 

 • aantal eitjes: 4 tot 5 eitjes
 • broeddagen: 13 tot 14 dagen
 • uitvliegen: 14 dagen