Japanse meeuw

Japanse meeuw

De japanse meeuw is een vogel dat in de natuur niet voorkomt. De vogel is gekweekt door het kruisen van verschillende lonchura's. Zo kan men in de japanse meeuw kenmerken terugvinden van de muskaatvink. Ze hebben een grootte van 11 à 12cm.

 

 • Latijnse naam: Lonchura domestica
 • Nederlandse naam: Japanse meeuw
 • Engelse naam: Bengalese finch
 • Duitse naam: Japanische mövchen
 • Franse naam: Moineau du Japon

 

 

 • Geslachtsonderscheid:

Bij de japanse meeuw zijn er geen uiterlijke verschillen tussen de mannen en de poppen. De mannetjes hebben een hoger stemgeluid dan de vrouwtjes. De goede japanse meeuw kwekers kunnen de mannen en poppen uit elkaar houden.

 • Sociale eigenschappen:

Japanse meeuwtjes zijn zachtaardige vogeltjes die het goed kunnen vinden onderling maar ook met andere vogelsoorten. Het zijn vredelievende vogels en passen dus totaal niet bij brutale en vechtgrage vogels. Deze vogeltjes zijn ook sociaal ingesteld. Het is ook altijd aan te raden om japanse meeuwtjes in groep te houden in plaat van een koppel of een eenling.

 • Geschikte behuizing:

Japanse meeuwen kunnen zich heel goed aanpassen aan hun omgeving. Zo kunnen ze in een buitenvolière, kamervolière alsook in een kweekkooi gehouden worden. Beplanting mag altijd, maar is niet echt nodig voor deze vogels.

 • Omgevingstemperatuur:

Deze vogels zijn geharde vogels. Ze kunnen buitenshuis overwinteren, mits ze hun intrek kunnen nemen in een tocht-, vorst- en vochtvrij nachthok.

 • Voedsel:

Ook aan deze vogeltjes geven we een goede zaadmengeling voor tropische vogels, aangevuld met trosgierst, groenvoer en eivoer. Dit vormt een uitstekend menu voor deze vogels. We moeten ook nog ervoor zorgen dat er grit en scherpe maagkiezel aanwezig zijn, zodat ze er naar behoefte van kunnen opnemen.

 • Kweek:

In tegenstelling tot andere prachtvinken hebben japanse meeuwtjes geen enkel probleem om zich voort te planten. Als men er wil mee kweken is het beste dat men ze per koppel in een kweekkooi zet, want als ze met meer bij elkaar gestoken wordt bestaat de kans groot dat ze allemaal in hetzelfde nest kruipen. Hun nest maken ze meestal in een gesloten of een halfopen nestkastje en gebruiken hiervoor materialen als hooi en kokosvezel. Wanneer ze eitjes hebben worden deze door beide vogels bebroed. Zo worden de jongen dan ook door beide ouders gevoerd. Wanneer ze uitvliegen worden ze nog een tweetal weken door de ouders gevoerd en begeleid. Als de jongen een leeftijd van 6 weken hebben bereikt kan men de jongen bij de ouders weghalen. Dit is tevens aan te raden want tegen die tijd ligt het vrouwtje waarschijnlijk al opnieuw te broeden en hebben de jongen de neiging hun nest terug op te zoeken. Een goed kweekkoppel dat in goede conditie is kan probleemloos meerdere legsels per jaar grootbrengen.

 • Activiteiten:

Japanse meeuwtjes zijn gematigd actief en maken gebruik van alle lagen in de volière die ze ter beschikking hebben. Wat ze ook nog graag doen is een bad nemen. Meestal als men 's avonds naar hun gaat kijken zul je ze waarschijnlijk terug vinden in een nestkastje.

 • Mutaties:

Van de japanse meeuwen zijn er verschillende kleurmutaties bekend. Men kan ze onderverdelen in 3 groepen:

 

 • jap. meeuwen met buiktekening
 • jap. meeuwen zonder buiktekening
 • jap. meeuwen met tekening

 

Diegene met buiktekening komen meestal voor in mokkabruin, donkerbruin, grijs en roodbruin. Diegene zonder buiktekening komen meestal voor in roodbruinpastel, mokkapastel, crèmevleugel, crème en wit. Ook zijn er albino's, dat zijn witte vogels met rode ogen. Dan hebben we ook nog de getekende en die komen voor in verschillende tekeningen zoals met kap en zonder kap en met een oogtekening. Ook deze komen voor in diverse kleuren. Dan hebben we natuurlijk ook nog de gekuifde en de gefriseerde japanse meeuwtjes.

 

 • Bijzonderheden:

Japanse meeuwtjes staan bekend om hun kwaliteiten als pleegouderschap. Dit wil zeggen dat ze zeer goed zorgen voor de eitjes en jongen van andere prachtvinken als die bij hun in het nest gelegd worden.

Nuttige info:

 

 • aantal eitjes: 5 tot 7 eitjes
 • broeddagen: 14 dagen
 • uitvliegen: na ongeveer 4 weken